อบรมเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 18 กันยายน 2557 คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองหว้า

จัดอบรมเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า  โดยมีนักเรียนบ้านหนองหว้าและโรงเรียนเขาดิน

เข้าร่วมกิจกรรม

page1 page2 page3

 

ติดต่อ สพป.สก.1