รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเขาสิงโตรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2557

โดยคณะกรรมการ ได้แก่

          1. นายธีรศักดิ์ เจิมมงคล                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

          2. นายชาญวิทย์  เทสินทโชติ          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

และ   3. นางทิพย์วรรณ สุวรรณ                  ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1

 

DSCF0816_mo1
DSCF0846_mo1
DSCF0856_mo1
DSCF0848_mo1
DSCF0843 (Small)
DSCF0847 (Small)
DSCF0827_mo1
DSCF0829_mo1
DSCF0839_mo1
DSCF0836_mo1
DSCF0835_mo1
DSCF0832_mo1

ติดต่อ สพป.สก.1