โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

“ครูกนกลักษณ์  นงนุช” ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  ในวันศุกร์ที่  19  กันยายน  2557

syn2n

ติดต่อเรา