รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 18 กันยายน 2557

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

วันที่ 18 กันยายน  2557

นำโดย

  1. นายอำนวย แกมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  2. นางมณี มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
  3. นางสาวณัฐวรา  เอกฉัตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.สะแก้ว เขต 1 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสในครั้งนี้

DSCN4159_resize

DSCN4157_resize

DSCN4158_resize

DSCN4166_resize

DSCN4167_resize

DSCN4173_resize

DSCN4200_resize

DSCN4201_resize

DSCN4203_resize

 

DSCN4207_resize DSCN4206_resize DSCN4205_resize

 

ติดต่อเรา