ปล่อยปลา (ได้รับการสนับสนุนจากประมงอำเภอมอบปลาให้ อบต. และส่งมอบให้ โรงเรียนจำนวน 6 ถุง

DSC08342 DSC08343 DSC08344 DSC08345 DSC08346 DSC08347 DSC08348 DSC08349 DSC08350 DSC08351 DSC08352 DSC08353 DSC08354 DSC08355 DSC08356 DSC08357 DSC08358 DSC08359 DSC08360 DSC08361 DSC08362 DSC08363