ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว สัญจร ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

ด้วยคณะตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว สัญจร ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน โดยชุดปฏิบัติการเดอะปิ้ง โดนใจ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ในวันที่ 15 กันยายน 2557

IMG_6747 IMG_6748 IMG_6750 IMG_6751 IMG_6752 IMG_6754 IMG_6755 IMG_6757 IMG_6759 IMG_6766 IMG_6774 IMG_6778 IMG_6780 IMG_6782 IMG_6783 IMG_6784 IMG_6787 IMG_6788 IMG_6789 IMG_6792 IMG_6793 IMG_6798 IMG_6805 IMG_6808 IMG_6809 IMG_6812 IMG_6813

ติดต่อ สพป.สก.1