ย้อมสีฟัน

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายทำกิจกรรมการย้อมสีฟัน ดูคราบจุลินทรีย์  

เพื่อตรวจว่านักเรียนแปรงฟัน อย่างถูกวิธีและสะอาดหรือไม่

 

Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360

ติดต่อเรา