ทัศนศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนไปทัศนศึกษา

ปราสาทสด๊กก๊อกธม  ละลุ  และอ่างเก็บน้ำพระปรง

ในวันที่  21  มีนาคม  2557

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ติดต่อเรา