การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาววันเพ็ญ   หนองตะไกร  ผู้อำนวยการโรงรียนบ้านคลองเจริญ และคณะครูทุกท่าน   

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายพีระพงษ์    ไชยทองศรี      

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

นายประสิทธิ์    พรมสร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

page page1

 คลิกดูกิจกรรมเพิ่มเติม     ตาม Link    ด้านล่างค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1504952023095789.1073741928.100007430164650&type=1&l=c62e3072f0

ติดต่อ สพป.สก.1