ค่ายรักการอ่าน

วันที่ 11- 12 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน

ตังแต่ชั้น อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมี นายญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีเปิด

page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อเรา