เชิญชวนไปศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน : โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย ร.ร.สุจริต ทุกท่าน

(ร.ร.ชุมชนบ้านตาหลังใน ,บ้านน้ำซับเจริญ,บ้านคลองผักขม, บ้านด่าน,บ้านหนองเตียน,บ้านแสงจันทร์,บ้านภูเงิน,บ้านเนินสายฝน,บ้านท่าผักชี,บ้านเขาแหลม,บ้านหินกอง,บ้านพรหมนิมิต,บ้านไร่สามศรี,บ้านทัพหลวง,บ้านโคกน้อย)

ด้วย สพฐ.กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน : โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ  ระหว่าง 22-26 ก.ย.57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยผู้นำเสนอผลงานประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบ ร.ร.สุจริต ทั่วประเทศ(ผู้บริหาร ร.ร. ครู นักเรียน) และ ผู้รับผิดชอบระดับเขตพืืนที่การศึกษา

ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวน ร.ร.เครือข่าย ร.ร.สุจริตทั้ง 15 ร.ร. (ร.ร.ละ 1 ท่าน)ไปร่วมศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 ก.ย.57 โดยออกกเดินทางโดยรถตู้ สพป. เวลา 07.00 น.(นำหนังสือขออนุญาตไปราชการเพื่อประกอบการเบิกค่าเบี้้ยเลี้ยงด้วย)

จึงขอความร่วมมือ ร.ร.ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม แจ้งรายชื่อ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใน 17 ก.ย.57  (ศิริพร 089 8830947)3279 001

ติดต่อเรา