หลังคาใหม่ของเรา

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคา อาคาร ป.1ก และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

DSCF4756 DSCF4757 DSCF4759

ติดต่อ สพป.สก.1