ประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ

โรงเรียนบ้านซับมะนาว รับการประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ โดยคณะผู้ประเมินจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โรงเรียนบ้านซับมะนาว ในวันที่ 11 กันยายน 2557

IMG_6548 IMG_6550 IMG_6551 IMG_6552 IMG_6553 IMG_6563 IMG_6565 IMG_6580 IMG_6584 IMG_6587 IMG_6588 IMG_6591 IMG_6594 IMG_6598 IMG_6600 IMG_6601 IMG_6604 IMG_6606 IMG_6611 IMG_6612 IMG_6614 IMG_6616 IMG_6619 IMG_6620 IMG_6622 IMG_6624 IMG_6626 IMG_6636 IMG_6652

ติดต่อ สพป.สก.1