วิธีแก้ปัญหาการติดตั้ง สื่อการเรียนการสอน Tablet ป.3

วิธีแก้ปัญหาการติดตั้ง สื่อการเรียนการสอน Tablet ป.3

1. ปัญหาเมื่อกรอก รหัสผ่าน = 9supervisotpc0 แล้วไม่ผ่าน

     1.1 ให้ลองใช้รหัส 1234  เนื่องจากมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามนี้ลิงก์นี้ http://www.sk1edu.go.th/dta/pratom/

     1.2 ถ้าวิธีแรกไมไ่ด้ผล ลองใช้วิธีฮาร์ดรีเซ็ท ตามนี้  http://www.youtube.com/watch?v=bkGyrXJPDRI

2. ปัญหาเมื่อเสียบสาย usb แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมฯ ได้ ให้ใช้วิธีติดตั้งผ่าน micro sd card ขั้นตอนมีดังนี้

     2.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง โปรแกรมจัดการไฟล์ใส่ micro sd card แล้วทำการติดตั้ง (เนื่องจากไม่มี google play จึงไม่สามารถเข้าโหลด app ตามช่องทางปกติได้)   http://upload.siamza.com/1471988

     2.2 เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะสามารถจัดการไฟล์ ลบ คัดลอก เคลื่อนย้าย หรือจะแชร์ไฟล์ผ่าน LAN ในระบบก็ทำได้ (แชร์ผ่าน WIFI ได้ สามารถประยุกต์ใช้งานการติดตั้งพร้อมกันครั้งละหลายๆ เครื่องได้ ผมได้ทดสอบแล้ว copy ไฟล์ติดตั้ง พร้อมกัน 4 เครื่องใช้งานได้ดี) วิธีที่ง่ายก็คือ copy ไฟล์จาก micro sd card ลงไปไว้ในเครื่องแล้วติดตั้ง โดยใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ตามข้อ 2.1

     2.3 ตอนนี้พบปัญหาแค่นี้ครับ 

ติดต่อ สพป.สก.1