ประกวดโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วังทอง -วังสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านวังดาร าและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังทอง จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โดยมีการจัดประกวดสื่อและนวัตกรรม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน ร่วมกับสาธารณสุขคลองเจริญสุข และเครือข่ายอนามัยในอำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์

DSCN3462 DSCN3453
DSCN3481 DSCN3497
DSCN3486 DSCN3423
DSCN3420 DSCN3419
DSCN3429 DSCN3520
DSCN3526 DSCN3525
DSCN3524 DSCN3532
DSCN3541 DSCN3548
Message us