ประกวดโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วังทอง -วังสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านวังดาร าและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังทอง จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โดยมีการจัดประกวดสื่อและนวัตกรรม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน ร่วมกับสาธารณสุขคลองเจริญสุข และเครือข่ายอนามัยในอำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์

DSCN3462DSCN3453
DSCN3481DSCN3497
DSCN3486DSCN3423
DSCN3420DSCN3419
DSCN3429DSCN3520
DSCN3526DSCN3525
DSCN3524DSCN3532
DSCN3541DSCN3548
ติดต่อเรา