ทีมงาน CCF. มาเยี่ยมน้องๆCCF.

 

พี่ๆ ทีมงาน CCF.  มาเยี่ยมน้อง ๆ  CCF.

โรงเรียนบ้านลุงพลู  ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมือง  จ.สระแก้ว

และพาน้องๆทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

เมื่อวันพุธ  ที่ 10  กันยายน  2557

**********

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

ติดต่อเรา