มีจิตอาสาทำโต๊ะเรียน ให้น้องอนุบาล

ทำโต๊ะเขียนหนังสือให้เด็กอนุบาล   จำนวน  9  ตัว

มีรุ่นพี่จิตอาสามาช่วยช่าง และผอ.บุญส่ง แสงเทพ  อย่างตั้งใจ  

*************

10

9

6

2

1

4

5

8

ติดต่อ สพป.สก.1