ประชาสัมพันธ์จากชมรมวัดผลและประเมินผล

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมวัดและประเมินผล สำหรับคุณครูที่เข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สทศ.ประกาศผลสอบในวันที่ 12 กันยายน 2557 ขอเชิญเข้าไปดูผลการทดสอบได้ที่เว็ปไซด์ http://service.niets.or.th/ets/

โดยหลังจากเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู  “ประวัติการสอบ” เลือกประเภทการสอบและเลขที่ใบสมัครของท่าน จากนั้นคลิก “พิมพ์ใบรายงาน”

ติดต่อ สพป.สก.1