ผอ.สพป.ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ่อแม่อาสาให้มีความรู้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

page1 page2 page3 page5

ติดต่อ สพป.สก.1