โรงเรียนบ้านคลองหินปูนประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองหินปูนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สามารถยื่นเสนอราคา ตั้งแต่ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๒๕๒๙๙๓ ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่

klonghinpoon2

klonghinpoon1

ติดต่อ สพป.สก.1