26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ได้ทำกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

IMG_0222 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0228

ติดต่อเรา