เที่ยวชม”งานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย” ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2557
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์เที่ยวชม”งานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย” ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220

ติดต่อ สพป.สก.1