ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม คุณภาพการศึกษา

10 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย นายเชาวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1 ในการนี้คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?149

ติดต่อ สพป.สก.1