ผอ.นิตยา รับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน จาก สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2557 ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เข้ารับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

รางวัลประกอบด้วย

1. เข็มพระพฤหัสบดีเงิน เกียรติบัตร

2. และเงินรางวัล 20,000 บาท ที่หอประชุมคุรุสภา

fIMG_1653 fIMG_1772 fIMG_1789 fIMG_1792

ติดต่อ สพป.สก.1