ผอ.นิตยา รับรางวัล ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2557 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

โดย ผอ.นิตยา  แสนใจกล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาและคณะครูได้จัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมการบริหารเรื่อง  “การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการมีส่วนร่วม” ตามโครงการ “ 1 โรงเรียน  1 ครู 1 นวัตกรรม” ที่ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1โดยมีท่านศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  และรองผอ.ฯ ทั้ง 3 ท่าน   ได้กรุณาเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

IMG_1574

fIMG_1560 fIMG_1561 fIMG_1569 fIMG_1572 fIMG_1573 fIMG_1578 fIMG_1590

 

ดูกิจกรรมอื่นๆได้ที่ http://www.mahathikun.ac.th/

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน facebook ได้ที่  https://www.facebook.com/mahathikunfb

ติดต่อ สพป.สก.1