ผอ.สพป.สก๑ มอบทุนฯ ม.บูรพา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๑๗ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในการนี้นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

IMG_4493 IMG_4499 IMG_4503 IMG_4505 IMG_4515 IMG_4519 IMG_4521

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1