แจ้งให้ส่งรูปผู้เกษียณ57

ขอให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครู หรือลูกจ้างประจำในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 (30 กันยายน 2557) นี้ ได้ส่งไฟล์ภาพที่ประทับใจและภาพชุดข้าราชการแบบเต็มยศ (ไฟล์ JPEG) ของผู้เกษียณฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ มายังกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1  เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ โดยท่านสามารถส่งได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ทาง e-mail : [email protected]

2. ทาง facebook.com : ราชสีห์ ขนทอง

3. ส่งเป็นแผ่นซีดีมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1

ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุ่งตะวัน 080-6019026

หมายเหตุ : โรงเรียนใดที่ส่งไฟล์รูปภาพมาทางระบบ Internet ขอความกรุณาท่านโทรแจ้งให้ทราบด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1