ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  :  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ระบบไฟฟ้า  ;  รายละเอียด  ประกาศและหนังสือส่งประกาศ2 รายการประมาณราคา

 

ติดต่อเรา