กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9 – 26 กันยายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา