แจ้งประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ขยายเวลา การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1 / 2557  ระบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลได้ในระหว่างวันที่ 10 – 16  กันยายน 2557 ดังนั้นจึงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าไปแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลได้ที่ http;//106.0.176.62/specialbasic

ติดต่อเรา