แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 72 โรงเรียน ให้มาประชุมจัดทำระบบ EGP  ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุม รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม   นำ โน๊ตบุ๊ค และสายไฟยาวสำหรับต่ออุปกรณ์ มาด้วย เพือจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อ สพป.สก.1