การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อประเมินสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ด่วนครับ  สพป.สระแก้ว เขต 1 จะออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อประเมินสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จึงให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เครื่องมือติดตามของเขต 8 องค์ประกอบ และไฟล์รูปเล่มแบบ

รายงานการติดตามฯ ตามที่แนบ  ขอให้โรงเรียนได้ทำรูปเล่มประเมินตนเองไว้รอรับการนิเทศจากคณะกรรมการ และทำ CDบันทึกไฟล์รูปเล่ม

ให้กับคณะกรรมการในวันนิเทศด้วย จะเริ่มวันที่ 9 ก.ย.57 ถึง 26 ก.ย.57 kangmeer    babtittam

ติดต่อเรา