การสื่อสารโดยใช้ Line กลุ่มผู้บริหาร

เพื่อใหการสื่อสารระหว่าง ผอ.รร. ผอ.กลุ่มในสพป. สะดวกรวดเร็วทันเวลา

จึงได้ตั้ง LINE กลุ่มขึ้น โดยให้ผอ.รร.และผอ.กลุ่ม ดำเนินการดังนี้

1. เพิ่มเพื่อน LINE สพป.  ด้วย ID คำค้นหาคือ  ska1edu  เมื่อเห็นให้เพิ่มเพื่อน

2. เมื่อได้รับคำเชิญจากกลุ่มผู้บริหาร(ทางการ)โปรดคลิกเข้าร่วมกลุ่มด้วย

คงได้รับความร่วมมือ ขอบคุณครับ

ติดต่อเรา