อบรมครูภาษาอังกฤษ (CEFR)

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการนำกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายสุจินต์ ศรีสรวล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีข้าราชการครูในสังกัด ที่จัดการสอนและเป็นวิทยากรแกนนำ จำนวน ๕๗ คนเข้ารับการอบรม

IMG_0823 IMG_0830 IMG_0831 IMG_0832 IMG_0835 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0840

10556424_1480605265533181_5343115683222769709_n 10646935_1480605115533196_1617116828813313324_n

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1