แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายสระขวัญ

กำหนดการจัดค่ายศิลปะและค่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 08.00 น. วันศุกร์  ที่ 12 กันยายน  2557 (พิธีเปิด โดย นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  เวลา  09. 00 น.)

ติดต่อ สพป.สก.1