แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ในเว็ปไซด์ ด้วย

เพื่อความถูกต้อง และเกิดความสะดวกในวันแข่งขัน

ติดต่อเรา