โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและโครงการธรรมจาริณี

นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการธรรมจาริณี
เนื่องในโอกาสถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557  ณ วัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว10155182_666096920117008_300793068_n_resize
6983_666084260118274_187337206_n_resize 11873_666074240119276_1972100301_n_resize 734387_666068676786499_1711634239_n_resize 1010134_666115486781818_2014542857_n_resize 1012148_666096396783727_1563023366_n_resize 1522122_666070953452938_418712981_n_resize
จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีการศึกษา 2556     ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2556
ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง      อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
1238945_662483560478344_1234214319_n  1898204_662508620475838_1524106846_n  1904190_664207510305949_2000813493_n  1922467_664221566971210_1574075982_n  1970832_664224200304280_1512127429_n

ติดต่อเรา