เข้าร่วมงานประกวดสวดสรภัญญะ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดสรภัญญะ
การแสดงรำประกอบเพลง
ณ สำนักสงฆ์เนินสายฝน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประธาน : สส. ฐานิสร์ เทียนทอง
ในวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
WAT1 WAT2 WAT3 WAT4 WAT5 WAT6 WAT7 WAT8 WAT9 WAT10 WAT11 WAT12 WAT13 WAT14 WAT15 WAT16 WAT17 WAT18 WAT19 WAT20 WAT21 WAT22 WAT23 WAT24 WAT25 WAT26

Message us