เข้าร่วมงานประกวดสวดสรภัญญะ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดสรภัญญะ
การแสดงรำประกอบเพลง
ณ สำนักสงฆ์เนินสายฝน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประธาน : สส. ฐานิสร์ เทียนทอง
ในวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
WAT1 WAT2 WAT3 WAT4 WAT5 WAT6 WAT7 WAT8 WAT9 WAT10 WAT11 WAT12 WAT13 WAT14 WAT15 WAT16 WAT17 WAT18 WAT19 WAT20 WAT21 WAT22 WAT23 WAT24 WAT25 WAT26

ติดต่อเรา