โรงเรียนบ้านท่าเต้น ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา)

  LOGO1 เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑โรงเรียนบ้านท่าเต้นมีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์(อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา) สามารถยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น. กำหนดเปิดซองวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านท่าเต้น ส่งใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๕๗” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าเต้น  โทรศัพท์ ผอ. ศักรินทร์ มะปร่างอ่อน  0878349939  ครูดวงดาว  เมาะราษี  0877249573

ติดต่อเรา