โรงเรียนบ้านซับสิงโตอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านซับสิงโตได้จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู

เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนในการจัดเตรียมความพร้อมสู่การจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

page

ติดต่อเรา