เลื่อนวันแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1

แจ้งเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3

ออกไปก่อน กำหนดวัน สถานที่เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อเรา