เปลี่ยนสถานที่แข่งขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรม สพป.สระแก้ว เขต 1

เปลี่ยนสถานที่แข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 วันที่ 14 กันยายน 2557 จากเดิม

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง 416

ติดต่อเรา