อบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านวังดาราได้จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนในการจัดเตรียมความพร้อมสู่การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันที่ 6 กันยายน 2557

   DSCN3398DSCN3401
DSCN3394DSCN3395
DSCN3393DSCN3406
DSCN3409DSCN3412