กำหนดเวลารายงานตัวเข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1

ให้ผู้เข้าแข่งจันรายงานตัวเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทุกกิจกรรม

รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น. – 08.30 น.

ติดต่อเรา