ปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้รับงปประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล
ในการปรับเปลี่ยนหลังคากระเบื้องสี อาคาร ป.1ก
ขอขอบคุณงบประมาณดี ดีที่ทางโรงเรียนได้รับ

DSCF4627 DSCF4628 DSCF4629 DSCF4644 DSCF4646 DSCF4647 DSCF4648

ติดต่อ สพป.สก.1