รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับแก้ไข

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

พร้อมนี้  ได้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับแก้ไข เพื่อแนบท้ายประกาศ สพป.สระแก้ว เขต 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3102 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557) รายละเอียดดังแนบ

3102a

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1