โรงเรียนบ้านนาดี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์(อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา)

โรงเรียนบ้านนาดี มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์(อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา) สามารถยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. กำหนดเปิดซองวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาดี
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านนาดี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3725-0032  หรือ  087 -1143698  หรือ  085 – 4398158   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศโรงเรียนบ้านนาดี bannadee

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา  nadee01

ติดต่อเรา