การแข่งขันภาพยนต์สั้น(กลุ่มสาระสังคมฯ) ให้ส่งแผ่นเช้าวันที่ทำการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน

ติดต่อเรา