ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา(ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา)

123

โรงเรียนบ้านท่าเต้น มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา(ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา)สามารถยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่15 กันยายน 2557เวลา 08.30-15.30 น. กำหนดเปิดซองวันที่ 16 กันยายน 2557เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น

ติดต่อ สพป.สก.1