แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว